صفحه نمونه کار

صفحه اصلینمونه کارها
  • ساخت و ساز خانه

ویژگی های خارق العاده ۲

  • ساختمان سبز

محله پامولانگ

  • مدل سازی مقیاس

دفتر یوکوهاما

  • ساختمان سبز

جاده رب

  • ساختمان سبز

مرکز نوآوری

  • طراحی معماری

خانه پینیون

  • طراحی معماری

پل کابلی

  • ساختمان سبز

کتابخانه شهر

lumen-logo-white

ما خدمات ساخت و ساز تضمینی را ارائه می دهیم

بایگانی‌ها